Obchodní podmínky

PROVOZOVATEL INTERNETOVÉHO PORTÁLU

Gamata, s.r.o.
Sněžná 99
19016 Praha 9
Česká republika
IČ: 27242200
DIČ: CZ2724220

ADRESA PROVOZOVNY:

Denim Store, Galerie Harfa, 1.p, Českomoravská 2420/15a, 19003 Praha 9 - Libeň

1) O REGISTRACI

"Prohlašujeme, že data slouží pouze pro účely identifikace při nákupu ve firmě Gamata, s.r.o. a nebudou poskytnuty třetím osobám ani jinak zneužity. Potvrzením registrace souhlasím se zasíláním nabídkových e-mailů z internetového obchodu firmy  v souladu se zákonem č. 480/2004 Sb. O některých službách informační společnosti."

Nabídkové e-maily budou zasílány maximálně dvakrát do měsíce a velikost jednotlivých e-mailových zpráv nepřekročí 50kB. Službu zasílání novinek e-mailem můžete kdykoliv zrušit na e-mailové adrese: info@emotionstore.cz, nebo na uvedené pevné adrese.

Objednávky lze uskutečnit i bez registrace.

2) PŘIJETÍ A VYŘÍZENÍ OBJEDNÁVKY, KUPNÍ SMLOUVA

Kupní smlouva je uzavřena okamžikem odeslání objednávky. Od tohoto momentu mezi kupujícím a prodávajícím vznikají vzájemná práva a povinnosti.

Uzavřením kupní smlouvy kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami, včetně reklamačních podmínek, a že s nimi souhlasí. Na tyto obchodní podmínky a reklamační řád je kupující dostatečným způsobem před vlastním uskutečněním objednávky upozorněn a má možnost se s nimi seznámit.

Prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku v případě, že zboží již bylo vyprodáno. V případě, že tato situace nastane, prodávající bude neprodleně kontaktovat kupujícího za účelem dohody o dalším postupu. V případě, že Kupující zaplatil již část nebo celou částku kupní ceny, bude mu tato částka převedena zpět na jeho účet.

Všechny objednávky přijaté tímto obchodem jsou závazné. Objednávku lze zrušit před její expedicí. V případě, že nebude objednávka zrušena do doby před expedicí, a bude expedována, může být po objednateli požadována náhrada nákladů spojená s expedicí zboží. O přijetí objednávky jste automaticky informováni elektronickou poštou – e-mailem. Nabízíme k prodeji pouze zboží, které máme skladem. Vzhledem k tomu, že toto zboží nabízíme k prodeji i v našich obchodech, může nastat situace, že některé zboží bude vyprodáno. Specifikaci objednávaného zboží nelze měnit jakýmikoli dodatky.

STORNO OBJEDNÁVKY

Pokud provedete storno objednávky do 12 hodin, považujeme objednávku za zrušenou. Storno objednávky lze provést pouze e-mailem. Při zrušení objednávky je nutné uvést Vaše jméno, e-mail a číslo objednávky.

3) DRUHY DOPRAVY VEŘEJNÝMI PŘEPRAVCI:

OSOBNÍ ODBĚR

Objednávku je možné vyzvednout až po výzvě k převzetí zboží.  Objednávky lze vyzvedávat na provozovně Denim Store v Galerii Harfa v Praze-Libni od 09.00 do 21.00. Aby byla splněna podmínka internetového prodeje, je třeba zboží zaplatit před vyzvednutím. Při platbě na pokladně jde o běžný prodej v obchodě. Takovéto zboží si můžete zarezervovat mailem nebo telefonicky.

 

ZBOŽÍ DORUČOVANÉ ČESKOU POŠTOU – BALÍK DO RUKY

Poštovné, pokud nebude uvedeno jinak, je účtováno ve výši 120 Kč, platba dobírkou 40 Kč. Balík bude doručen příjemci na uvedenou adresu, pokud nebude  zastižen, bude mu uložen na příslušné poště, kde si jej může osobně vyzvednout nebo objednat náhradní doručení. Je možné využít službu sledování zásilky. V případě větší objednávky může být zboží rozděleno do více balíků, což nijak nezvyšuje celkovou cenu zásilky.  

POZOR! Pokud je balík viditelně poškozen nebo je-li porušena ochranná páska, uplatněte reklamaci přímo u přepravce. Za škody vzniklé při přepravě nenese dodavatel odpovědnost.

Zásilka je obvykle doručena do druhého dne od odeslání. O odeslání je zákazník informován e-mailem.

V případě nevyzvednutí zásilky může prodejce požadovat náhradu poštovních nákladů.

 

ZBOŽÍ DORUČOVANÉ ČESKOU POŠTOU – BALÍK NA POŠTU

Poštovné, pokud nebude uvedeno jinak, je účtováno ve výši 110 Kč, platba dobírkou 40 Kč. Balík bude doručen příjemci na zvolenou poštu. O odeslání a doručení zásilky bude příjemce informován prostřednictvím e-mailu a SMS České pošty. Je možné využít službu sledování zásilky. V případě větší objednávky může být zboží rozděleno do více balíků, což nijak nezvyšuje celkovou cenu zásilky.  

POZOR! Pokud je balík viditelně poškozen nebo je-li porušena ochranná páska, uplatněte reklamaci přímo u přepravce. Za škody vzniklé při přepravě nenese dodavatel odpovědnost.

Zásilka je obvykle doručena do druhého dne od odeslání. O odeslání je zákazník informován e-mailem.

V případě nevyzvednutí zásilky může prodejce požadovat náhradu poštovních nákladů.

ZBOŽÍ DORUČOVANÉ PPL

Poštovné, pokud nebude uvedeno jinak, je účtováno ve výši 60 Kč, platba dobírkou 40 Kč. Balík bude doručen příjemci na uvedenou adresu, pokud nebude  zastižen, bude mu nabídnut náhradní termín doručení nebo uložení na PPL Parcel shopu.  V případě větší objednávky může být zboží rozděleno do více balíků, což nijak nezvyšuje celkovou cenu zásilky.  

POZOR! Pokud je balík viditelně poškozen nebo je-li porušena ochranná páska, uplatněte reklamaci přímo u přepravce. Za škody vzniklé při přepravě nenese dodavatel odpovědnost.

Zásilka je obvykle doručena do druhého dne od odeslání. O odeslání je zákazník informován e-mailem.

V případě nevyzvednutí zásilky může prodejce požadovat náhradu poštovních nákladů. Při odstoupení od smlouvy se zahraniční poštovné nevrací.

ZBOŽÍ DORUČOVANÉ PPL – ZÁSILKA NA SLOVENSKO

Poštovné, pokud nebude uvedeno jinak, je účtováno ve výši 170 Kč, platba dobírkou 40 Kč. Balík bude doručen příjemci na uvedenou adresu, pokud nebude  zastižen, bude mu nabídnut náhradní termín doručení nebo uložení na PPL Parcel shopu.  V případě větší objednávky může být zboží rozděleno do více balíků, což nijak nezvyšuje celkovou cenu zásilky.  

POZOR! Pokud je balík viditelně poškozen nebo je-li porušena ochranná páska, uplatněte reklamaci přímo u přepravce. Za škody vzniklé při přepravě nenese dodavatel odpovědnost.

Zásilka je obvykle doručena do 3 dnů od odeslání. O odeslání je zákazník informován e-mailem.

V případě nevyzvednutí zásilky může prodejce požadovat náhradu poštovních nákladů. Při odstoupení od smlouvy se zahraniční poštovné nevrací.

4) ZÁRUKA

V balíku vždy najdete daňový doklad. Záruční lhůta začíná běžet datem uvedeným na dokladu. Záruční lhůta je uvedena u každého výrobku v detailu zboží. Ve sporných případech může být záruční lhůta prodloužena o 5 (slovy pět) dní jako náhrada za čas dopravy.

5) ROZPOR S KUPNÍ SMLOUVOU - OBECNÉ INFORMACE

V případě, že věc při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou (dále jen „rozpor s kupní smlouvou“), má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího buď výměnou věci, nebo její opravou; není-li takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud kupující před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil. Rozpor s kupní smlouvou, který se projeví během šesti měsíců ode dne převzetí věci, se považuje za rozpor existující již při jejím převzetí, pokud to neodporuje povaze věci nebo pokud se neprokáže opak.

Na zboží poskytujeme záruční dobu danou zákonem.

6) PRÁVO SPOTŘEBITELE ODSTOUPIT OD SMLOUVY

Pokud je kupní smlouva uzavřena pomocí prostředků komunikace na dálku (v internetovém obchodě), má spotřebitel v souladu s § 53 odst. 7 občanského zákoníku právo odstoupit od smlouvy do 14 dní od převzetí zboží. V takovém případě spotřebitel kontaktuje prodávajícího a písemně prostřednictvím e-mailu (nejlépe formou odpovědi na potvrzení objednávky) uvede, že odstupuje od smlouvy s uvedením čísla objednávky, data nákupu a čísla účtu pro vrácení peněz. Odstoupení od smlouvy musí být doručeno nejpozději poslední den 14 denní lhůty. Zboží zakoupené od 1. prosince je možné vrátit až do 7. ledna.

U vícepoložkových objednávek lze odstoupit od smlouvy i pro jednotlivé kusy zboží, zbytek kupní smlouvy zůstává v platnosti. Pokud je vrácené zboží spotřebitelem poškozeno nebo opotřebeno, může prodávající uplatnit na spotřebiteli právo na náhradu škody a započíst svůj nárok na vrácenou kupní cenu. Prodávající je v takovém případě povinen vzniklou škodu prokázat. Prodávající spotřebiteli v takovém případě vrací jen takto sníženou kupní cenu. Za poškození zboží je považováno i odstranění originálních štítků a visaček stejně jako jakékoli známky opotřebení.

Právo na odstoupení od smlouvy spotřebitel nemá v případě úpravy zboží na vlastní přání, například zkrácení kalhot.

 

7) DORUČENÍ A DODACÍ PODMÍNKY

Některé zásilky mohou být rozděleny do více balíků. Poštovné zůstává beze změny.

Veškeré zásilky sledujeme až do jejich doručení, snažíme se tak předcházet problémům, které při doručování vznikají.

Zboží můžete v zákonné lhůtě vrátit osobně na provozovně společnosti nebo zaslat zpět na adresu, ze které bylo odesláno. Zboží musí být vráceno nebo odesláno nejpozději do 14 dnů od odstoupení od smlouvy. Zásilka je Vaším vlastnictvím až do chvíle jejího převzetí z naší strany, proto dopručujeme její vhodné zabalení, nejlépe v původním obalu, a pojištění. Ke zboží přiložte doklad o koupi a podepsaný papír s Vaším jménem a číslem účtu, na který má být vrácena kupní částka. Peníze budou odeslány na Váš účet nejpozději do 14 dnů od odstoupení od smlouvy, ne však dříve než po převzetí zásilky. Náklady na zpětné doručení zboží se neproplácejí. Neposílejte zboží na dobírku! 

 

8) ZPŮSOBY ÚHRADY

Veškeré způsoby úhrady dopravy a platby Vám budou nabídnuty v průběhu objednávky:
předplatba - zboží budeme expedovat po obdržení platby na náš bankovní účet.
dobírka - objednané zboží Vám zašleme poštou a při převzetí toto zboží uhradíte platbu v hotovosti.
platební karta - zboží budeme expedovat po autorizaci platby.

9) BEZPEČNOST

Při platbě platebními kartami se nemusíte bát zneužití. Využíváme prověřenou platební bránu s protokolem 3-D secure, podporovaným karetními asociacemi.

Všechny interní informace (hesla, jména, operace) se šifrují. Pro zvýšení rychlosti nešifrujeme obecné informace (informace o jednotlivých položkách zboží).

10) REKLAMACE

V případě, že zboží, které jste od nás obdrželi, je poškozené či nefunkční, postupujte dle reklamačního řádu. Vrácení zboží z důvodu odstoupení od smlouvy je popsáno v bodu 6. Obchodních podmínek.

11) REKLAMAČNÍ ŘÁD

Výrobky, na které se vztahuje právo uplatnění reklamace musí být předány k posouzení ihned po zjištění závady, musí být čisté a s náležitými doklady a popisem závady, případně označeným místem závady.

JAK POSTUPOVAT

  1. Zboží můžete reklamovat osobně na naší provozovně nebo jej poslat zpět na adresu provozovny (ne sídla společnosti!) Zásilka musí být kompletní (včetně příslušenství a veškeré dokumentace) a ve stavu, v jakém jste ji převzali při dodávce. Ke zboží přiložte doklad o koupi. Neposílejte zboží na dobírku, v takovém případě nebude zboží převzato. Doporučujeme Vám zboží pojistit.
  2. Ihned po doručení zboží obdržíte reklamační protokol.
  3. Zboží musí být pro přepravu řádně zabaleno, tak aby nedošlo k jeho dalšímu případnému poškození.
  4. V případě podstatné vady bude zboží vyměněno za bezvadné nebo bude vrácena kupní cena. V případě nepodstatné vady bude zboží opraveno na náklady prodávajícího nebo poskytnuta přiměřená sleva. Vyskytne-li se závada ve lhůtě do šesti měsíců ode dne prodeje, má se za to, že zboží bylo jako vadné již prodáno a bude vyměněné za bezvadné nebo vrácena kupní cena.
  5. Ke zboží musí být přiloženy veškeré listiny, které nakupující se zbožím obdržel, tedy například paragon, záruční list a jiné.
  6. Prodávající nepřebírá odpovědnost za škody vyplývající z provozu produktů, funkčních vlastností a škod z neodborného používání produktů, stejně jako škod způsobených vnějšími událostmi a chybnou manipulací. Na vady tohoto původu se nevztahuje ani poskytnutá záruka.
  7. Zboží je z hygienických důvodů k reklamaci přijato pouze řádně vyčištěné.
  8. O vyřízení reklamace budete informováni e-mailem. Stejně jako při dodání objednávky budete informováni o expedici balíku a termínu doručení.

 

12) MIMOSOUDNÍ ŘEŠENÍ SPOTŘEBITELSKÝCH SPORŮ

K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: http://www.coi.cz

 

Děkujeme Vám za čas, který jste strávili přečtením obchodních podmínek.

Váš Emotion Store

Obchodní podmínky jsou platné od 1.1.2014 do odvolání.
Informace pro kupující: v případě změny obchodních podmínek, jsou platné obchodní podmínky, které byly v platnosti k datumu nákupu.

Tento web používá soubory cookie. Dalším procházením tohoto webu vyjadřujete souhlas s jejich používáním.